Varför vi finns

Exotic Petmed Consulting

www.exoticpetmed.se

Det kommer fler och fler mer eller mindre exotiska patienter till veterinären.

 

  • Reptiler
  • Fåglar
  • smågnagare
  • kaniner
  • amfibier
  • invertebrater

 

Ägaren förväntar sig snabb och kompetent hjälp. Inte alla veterinärer har dock erfarenhet med sådana patienter.

 

Därför finns Exotic PetMed Consulting

 

Vi hjälper där en veterinär behöver lite stöd angående

  • undersökning
  • utredning
  • diagnos
  • behandling och dosering av läkemedel

 

Pris från 200 exkl moms, för detaljer se prislistan till vänster.

Varför vi finns

Barbara Beata Köchli Tel 072 55 300 44 E-Mail consulting(at)exoticpetmed.se